MSD

Buchungs-Homepage

Erwachsener Kind
Freitauch-Kurs mit Christian Redl € 199.00 Frei
Fullface-Test € 15.00 Frei
Kajak/Kanu Workshop Frei Frei
Poseidon-Rebreather-Schnuppern 30 Minuten € 50.00 Frei
Poseidon-Rebreather-Schnuppern 60 Minuten € 80.00 Frei
Schnuppertauchen ab 10 Jahre Frei Frei
Scooter-Workshop 11.00 Uhr € 29.00 Frei
Scooter-Workshop 15.00 Uhr € 29.00 Frei
UW-Filmen mit der GoPro Frei Frei