მიმდინარე პროექტები
Posted by: davitpakeliani at 16:42, June 27 2013.

 

 

2009 წლიდან დღემდე ფონდი აქტიურადაა ჩართული პროექტ

,,აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო“-ს განხორციელებასა და განვითარებაში.

აღნიშნული პროექტი აფხაზეთის შესახებ წიგნის გამოცემას გულისხმობს,

აღნიშნულ პროექტში ჩვენი ჩართულობა წიგნის თემატიკით არის განპირობებული.  

 

 განხორციელებული პროექტები
Posted by: davitpakeliani at 16:42, June 27 2013.


პორტფოლიო

 

2009 წლიდან დღემდე ფონდი აქტიურადაა ჩართული პროექტ

,,აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო“-ს  განხორციელებასა და განვითარებაში.

აღნიშნული პროექტი აფხაზეთის შესახებ წიგნის გამოცემას გულისხმობს,

აღნიშნულ პროექტში ჩვენი ჩართულობა წიგნის თემატიკით არის განპირობებული.  

 

                   ..............................................

 

2008 წლის რუსული აგრესიის დროს,

ჩვენმა ფონდმა დახმარება გაუწია ასობით დევნილს, ეხმარებოდა საკვებით და პირველადი მოხმარების ნივთებით.

ჩვენ კოორდინაციას ვუწევდით თბილისში არსებულ კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტებში დროებით შესახლებულ მოსახლეობას.

ვეხმარებოდით მათ, როგორც ინფორმაციული თვალსაზრისით (ცხელი ხაზი), ასევე მატერიალურად.

 სამომავლო პროექტები
Posted by: davitpakeliani at 16:41, June 27 2013.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.იდეები
Posted by: davitpakeliani at 16:41, June 27 2013.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Page 1 of 1 1