Ver snill å kommentere heimesida vår
Posted by at 6:23 pm, December 29th 2008.

Her kan du skrive innlegg i gjesteboka. Kom gjerne med framlegg til forbetringar! Det vil vi setje stor pris på. Velkommen til å kommentere!
Heimesida er open for innlegg, artiklar, bilete. Berre ta kontakt pr e-post, telefon, eller brev.


3 Comments  |  Make a comment

Sigmund Svoen @ Sat, 19 Mar 16 17:02:12 +0000:

Sigmund Svoen var redaktør for denne heimesida.Den vart utvikla i samband med utvandrarjubileet i Naustdal. I dag er det Naustdal sogelag som har overteke ansvaret for heimesida. Det er gledeleg å sjå at heimesida framleis er aktuel lesing. Antal besøk vitnar om det. Sigmund Svoen 19. mars 2016. Utviklar av heimesida og redaktør.

Normund Svoen @ Tue, 30 Dec 08 21:05:19 +0000:

The homepage is improving and is worth wile updating. Good luck!!

Lise @ Mon, 29 Dec 08 18:26:19 +0000:

Så fin hjemmeside Naustdal har fått :)