Vredesorganisatie PAX - Nieuwsberichten

Vredesorganisatie PAX: Nieuwsberichten

01/10/2018 10:00 AM
Verbod op kernwapens leidt tot einde investeringen ABP in massavernietigingswapens

Daarmee neemt het ABP ‘eindelijk het juiste besluit’ stelt PAX campaigner Krista van Velzen: “Nadat PAX jaren campagne heeft gevoerd tegen de onacceptabele investeringen van het ABP in kernwapenproducenten, ziet het fonds nu ook in dat je daar niet in moet willen investeren. Het is goed dat het ABP er nu volledig en voorgoed mee stopt.”

De druk op het ABP werd afgelopen zomer nog groter toen er een internationaal VN-verbod op kernwapens werd aangenomen. Het pensioenfonds geeft zelf aan dat het wereldwijde verbod de doorslag gaf voor dit historische besluit. “Dit is geweldig nieuws voor alle leraren, ambtenaren, politieagenten en politici, hun pensioengeld zal niet langer in massavernietigingswapens gestoken worden”, aldus Van Velzen.

‘Geweldig nieuws’
PAX doet middels het jaarlijkse Don’t Bank on the Bomb onderzoek naar investeringen van financiële instellingen en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het Don't Bank on the Bomb onderzoek van 2016 bleek nog dat het ABP ongeveer 1 miljard dollar investeerde in kernwapens. Ook dit jaar komt PAX weer met actuele cijfers. Van Velzen: “Het ABP scoort slecht in het komende onderzoek dat dit voorjaar gepubliceerd wordt, maar met dit nieuws zijn zij hét voorbeeld wat alle andere financiële instellingen zouden moeten volgen.”

PAX voert al jarenlang campagne tegen de investeringen van het ABP in kernwapenproducenten. PAX bezocht bijeenkomsten voor gepensioneerden om duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor haar investering van bijna 1 miljard euro in kernwapenproducenten. Ook was PAX aanwezig bij de dialoogbijeenkomsten tussen het ABP-bestuur en het maatschappelijk middenveld over hun nieuwe duurzaamheidsbeleid.

Zie ook: 10 x ABP actie: Stop met investeren in kernwapens!, Investors get ready for nuclear weapons ban

 

 


01/08/2018 10:00 AM
'Stop wapenleveranties aan strijdende partijen Jemen'

Er is geen zicht op een einde aan wat ook wel ’s werelds vergeten oorlog wordt genoemd. Een groot deel van Jemen blijft verstoken van eerste levensbehoeften zoals brandstof, voedsel en medicijnen door een blokkade van lucht- en zeehavens. Mede daardoor ontstond vorig jaar een enorme cholera-epidemie.

Militair materieel
Egypte is een van de coalitielanden die de regering van Jemen militair ondersteunt. En Nederland levert voor tientallen miljoenen euro’s aan militair materieel aan de Egyptische marine. Die is betrokken bij de zeeblokkade van Jemen. Hierdoor wordt humanitaire hulp aan Jemen verhinderd, wat kan bijdragen aan grove mensenrechtenschendingen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid deze wapenexport heeft toegestaan.
 
Juridisch touwtrekken
In 2015 begonnen PAX, PILP en Stop Wapenhandel een juridische procedure over de wapenexportvergunning voor Egypte. Na twee jaar juridisch touwtrekken concludeerde het Gerechtshof in Amsterdam onlangs dat vanwege nieuwe wetgeving de zaak niet door de bestuursrechter kan worden beoordeeld. De inhoudelijke argumenten tegen de vergunning zijn hierdoor nooit behandeld en een belangrijk deel van de omstreden export is inmiddels verscheept.

Repareer de wet
Maatschappelijke organisaties moeten de overheid juist bij de bestuursrechter ter verantwoording kunnen roepen voor onwenselijke (wapen)exporten. De wet moet daarom gerepareerd worden. Daarover schreven de drie betrokken organisaties dit opiniestuk.


12/18/2017 10:00 AM
Onmiddellijke actie noodzakelijk om humanitaire ramp Oost-Ghouta te voorkomen

PAX riep twee weken geleden al, samen met een groot aantal Nederlandse burgers, op tot internationale druk om een Aleppo-scenario in Ghouta te voorkomen. De ontnuchterende feiten in dit nieuwe rapport ondersteunen deze oproep. Ook de ministers Zijlstra en Kaag ontvingen het rapport.

Op 5 december deed PAX een oproep aan Nederlandse burgers om de Tweede Kamer te mailen om politieke druk uit te oefenen op de bondgenoten van het regime van Assad. Daaraan werd massaal gehoor gegeven. 80% van de gevraagde mensen spraken hun zorg uit over de situatie in Oost-Ghouta en riepen de Tweede Kamer op stappen te zetten om de veiligheid van de burgers te garanderen.

Uit het meest recente Siege Watch rapport blijkt dat die oproep hard nodig is. Bijna 750.000 mensen leven onder belegering en daarnaast leven iets meer dan één miljoen mensen in Syrië in gebieden die een hoog risico lopen om volledig belegerd te worden. In bijna alle gevallen zijn de Syrische overheid en haar bondgenoten verantwoordelijk voor de belegering.

Uit onderzoek van PAX en The Syria Institute blijkt bovendien dat 424.260 in Ghouta mensen acuut gevaar lopen. Beide organisaties roepen in hun meest recente kwartaalrapport op om onmiddellijk te stoppen met bombarderen, gewonde mensen te evacueren en konvooien met medische en voedselhulp toe te laten. PAX programmaleider Marjolein Wijninckx zegt: “De internationale gemeenschap moet politieke druk opvoeren om te voorkomen dat zich een Aleppo-scenario in Ghouta gaat voltrekken.”

Jan Gruiters: “Dat verder uitstel ook tot meer doden lijdt, is duidelijk als je de lijst van mensen die een medische evacuatie nodig hebben ziet. Van de 572 mensen op die lijst zijn er de afgelopen dagen al 16 mensen overleden omdat het regime van Assad geen toestemming geeft voor evacuatie.”

Ghouta al sinds 2013 belegerd
De laatste maanden is de situatie in Ghouta enorm verslechterd. Het gebied wordt al sinds 2013 belegerd. In augustus 2013 vond er de eerste chemische gifgasaanval plaats. Het is een stedelijk gebied dat aan de oostkant van Damascus ligt en minder dan tien kilometer van het centrum verwijderd is.

Het Siege Watch rapport beschrijft ook hoe in de andere delen van Syrië de situatie is. De belegering van Raqqa, het bolwerk van ISIS, door de USA-geleidde Coalitie en de Syrian Democratic Forces (SDF) is beschreven met medewerking van de groep Raqqa 24. PAX en TSI doen een oproep aan de Coalitie en de SDF om compensatie te betalen aan de burgerslachtoffers die in Raqqa vielen. 

Zie ook siegewatch.org

Doe mee met onze solidariteitsactie Geef de burgers van het Syrische Ghouta hoop! en laat hen weten dat je ze niet vergeet en samen met hen hoopt dat er spoedig vrede is in Syrië.


12/17/2017 10:00 AM
De toekomst van Zuid-Soedan

De burgers zeggen dat oorlog de interne conflicten niet zal oplossen, maar dat geprobeerd moet worden om via politieke dialoog de conflicten te beheersen. Aan de basis van deze dialoog zou een gedeelde visie voor een vreedzame toekomst moeten staan, waarin de Zuid-Soedanese bevolking verenigd is in diversiteit. Het Concerned Citizen’s Network for Peace (CCNP) beroept zich daarom op de wijsheid van de leiders van alle Zuid-Soedanese partijen om zich in te zetten voor het algemene belang van alle burgers.

Het CCNP heeft recentelijk een rapport gepubliceerd met haar visie voor Zuid-Soedan. Dit rapport probeert een open debat te stimuleren en machthebbers te motiveren om mee te werken aan een vreedzame toekomst voor Zuid-Soedan. Tegelijkertijd probeert CCNP in het rapport voorbereid te zijn op andere scenario’s.

Ontwikkelingen van de scenario’s
Het rapport “Monitoring the Scenarios for South Sudan in 2020: Peace the only thing worth pursuing” zet de ontwikkelingen in Zuid-Soedan uiteen, gebaseerd op een analyse uit 2016 van vijf mogelijke scenario’s voor het land: eenheid in diversiteit, verdeeld leiderschap, fragmentatie, 21 koninkrijken en dictatorschap. Volgens de analyse van CCNP zal Zuid-Soedan zich zonder spoedige en gecoördineerde actie richting de duisterdere scenario’s bewegen: fragmentatie, dictatorschap, of 21 koninkrijken. Deze drie scenario’s impliceren het verergeren van conflict, en moeten hoe dan ook vermeden worden. Het is echter nooit te laat om het land richting het positievere scenario te sturen, namelijk eenheid in diversiteit. Dit vraagt wel om politieke wil en een hernieuwd politiek proces.

Hoe?
Om dit te bereiken roept het CCNP alle Zuid-Soedanese partijen op tot het beëindigen van de militaire strategie. Wanneer er een complete wapenstilstand bereikt wordt, kan teruggekeerd worden naar de dialoog en kan er een nieuw politieke vredesproces opgezet worden. Er moet dan een overgangsregering van technocraten opgericht worden, die ervoor kan zorgen dat de benodigde hervormingen uitgevoerd worden voordat er vrije verkiezingen komen. Hiernaast zijn een brede, inclusieve nationale dialoog, het openen van de politieke en maatschappelijke ruimte, en steun voor lokale initiatieven rondom verzoening nodig. De bevolking moet gesteund worden door internationale organisaties aan de hand van het intensiveren van humanitaire hulp, voldoende beveiliging voor alle burgers, en het moderniseren van gebieden waarin burgers beschermd worden.

Externe steun
Natuurlijk ligt de sleutel tot een oplossing van het Zuid-Soedanese conflict allereerst in Zuid-Soedan zelf. Het zal echter moeilijk zijn voor Zuid-Soedanese partijen om de oorlog te beëindigen als ze niet gesteund worden door externe actoren. De internationale gemeenschap zal een eensgezinde strategie moeten ontwikkelen om vooruitgang richting het meest positieve scenario in werking te zetten. Daarom moeten alle buurlanden en andere actoren stoppen met het steunen van de voortzetting van het conflict, en volledig samenwerken om een eind te maken aan vijandelijkheden en een nieuw politiek proces op te zetten. De Intergovernmental Authority on Development (IGAD) en andere belanghebbenden in het vredesproces zijn hun geloofwaardigheid verloren. Er is een nieuwe aanpak nodig, geleid door de African Union en gesteund door de Verenigde Naties als een nieuwe, onpartijdige bemiddelaar.

Het CCNP-rapport is in Juba gelanceerd op 25 november, en is gebaseerd op een workshop die werd gehouden in Kampala in april dit jaar. Het rapport is aangevuld met voortgaande discussies en bureauonderzoek. PAX en het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hebben het werk van CCNP gefaciliteerd.


12/09/2017 10:00 AM
PAX viert ontvangst Nobelprijs voor de Vrede

PAX is een drijvende kracht achter die campagne. PAX zit in de stuurgroep en speelde een leidende rol bij het realiseren van een internationaal verdrag tegen Kernwapens, een verdrag dat door 122 landen gesteund wordt. Het Nobelcomité zag in de aandacht die ICAN heeft weten te vestigen op de catastrofale humanitaire consequenties van het gebruik van kernwapens en het realiseren van een verbod op kernwapens via een VN verdrag, belangrijke redenen om de prijs toe te kennen.

Natuurlijk laten we deze dag niet ongemerkt voorbij gaan. PAX directeur programma's Miriam Struyk, programmaleider nucleaire ontwapening Susi Snyder en programmamedewerker nucleaire ontwapening Selma van Oostwaard zijn bij de uitreiking van de prijs aanwezig en zullen daar samen met ICAN frontvrouw Beatrice Fihn en Hiroshima overlevende Setsuko Thurlow de overwinning vieren. Fihn en Thurlow nemen de prijs namens ICAN in ontvangst.

In Nederland viert PAX samen met samenwerkingspartners vandaag feest op haar kantoor in Utrecht. Algemeen directeur Jan Gruiters, SP kamerlid Jasper van Dijk en Krista van Velzen zullen reflecteren op de prijs en op de campagne. Via een livestream zullen we verbinding leggen met Oslo om de uitreiking te volgen. En na vandaag zetten we de strijd tegen kernwapens onverminderd voort!

Lees ook de toespraak van Jan Gruiters.

Zie ook:
icanw.org
nonukes.nl
www.nobelprize.org
 

Lees meer over het werk van PAX voor een kernwapenvrije wereld.


12/07/2017 10:00 AM
Interview: Amal's strijd tegen seksueel geweld en genderongelijkheid in Irak

Amal werkt ook als coördinator bij het Iraqi Women Network, een platform dat samenwerking tussen vrouwenorganisaties in Irak bevordert en zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen en voor meer invloed van vrouwen in de Iraakse politiek. Amal heeft meegewerkt aan het eerste Shadow Report over de CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), en deze aan de internationale VN-commissie gepresenteerd. Ook was ze onderdeel van het eerste team dat werkte aan het monitoren van de opvolging van VN-resolutie 1325 in Irak. Ten slotte zit Amal in de gemeenteraad van Sadr City, een dichtbevolkte stadswijk van Baghdad.

Amal, Welke vormen van sexual – and gender-based violence (SGBV) komen vrouwen tegen in Irak?
De meest voorkomende vorm van SGBV is fysiek geweld. Dit is verergerd met de inname van vele provincies in Irak door ISIS. Vrouwen komen nu veel vormen van geweld tegen: van seksuele intimidatie tot verkrachting. Fysiek geweld is onderdeel geworden van de cultuur in Irak: mannen die hun vrouwen slaan komt overal voor, niet alleen in de gebieden waar conflict woekert. In de tribale cultuur in het midden en zuiden van Irak is het gewoonte om ervoor te zorgen dat gevallen van SGBV niet naar buiten komen. Leiders zorgen ervoor dat de politie het niet te weten komt.   
Een andere vorm van geweld is verbaal geweld en ongelijkheid in de wet en rechtspraak. Er is discriminatie  tussen mannen en vrouwen binnen het huidige Iraakse strafrecht.

Kan je een recent concreet voorbeeld geven van deze vormen van SGBV?
Ja, onlangs lag er een nieuwe wet voor in het parlement die de personal status code zou veranderen. (Dit is de wet die betrekking heeft op familiezaken als trouwen en scheiden. Het voorstel zou onder andere de minimum huwelijksleeftijd verlagen naar negen jaar oud, PAX). We hebben grote acties en campagnes gevoerd om het voorstel tegen te houden, omdat het in tegenspraak is met gelijkheid in de wet. Het zou sektarianisme in de hand spelen, en meisjes en vrouwen zouden veel van hun rechten verliezen.

Is het voor de overlevers van SGBV mogelijk om gerechtigheid te halen?
Het is moeilijk omdat over het algemeen geldt dat de Iraakse wetgeving binnenshuis geweld niet criminaliseert. Er is geen wet tegen huiselijk geweld, dus wanneer vrouwen naar de rechter stappen, kunnen ze zich nergens op beroepen.
Wij werken aan een nieuwe wet tegen huiselijk geweld. De wet ligt nu voor in het parlement. Er zijn al een eerste en tweede lezing van het voorstel geweest, we wachten nu op de stemming. Als deze wet er komt zal het verbetering van de bescherming van vrouwenrechten betekenen. De wet voorziet ook in het oprichten van safe centers, en in het ondersteunen van vrouwen die aangifte hebben gedaan.

Wat doet het programma met PAX eraan om GBV tegen te gaan?
We versterken de campagne om voor de wet tegen huiselijk geweld te stemmen. Ook versterken we bewustzijn en kennis van SGBV. Hierdoor kunnen instituties op betere manieren en met betere middelen onderzoek doen naar dit thema: op dit moment zijn instituties in Irak niet gender-sensitief.

Zijn er inspirerende voorbeelden van hoe het beter kan?
Ja, ik voel dat er een hoger bewustzijn is in de samenleving van SGBV. Ik zie dit in alle provincies, niet alleen in Bagdad. Er is een groeiende beweging van mensen die opstaan tegen SGBV. We zagen dit ook weer in de campagne tegen het wetsvoorstel over het vroege huwelijk waar ik eerder over sprak. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol: zij hebben impact en kunnen bewustzijn creëren. Hiernaast heeft het maatschappelijk middenveld ook een belangrijke functie.

Waar haal je zelf inspiratie vandaan om te blijven vechten voor meer gelijkheid en GBV?
Allereerst: ik ben een vrouw en ik wil in een veilige omgeving leven. Wie weet zal ik ooit met SGBV te maken krijgen. Ik wil de slachtoffers van SGBV verdedigen en beschermen zodat ze niet een tweede maal slachtoffer worden. Ik heb het recht om te leven in een vrije en veilige omgeving, als vrouw en als een mens.

Wat is het belangrijkste dat je vrouwen wilt leren over zichzelf in de samenleving?
We moeten vrouwen meer bewust maken van hun rechten, we moeten ze laten zien hoe ze in vrijheid kunnen leven en hoe ze kunnen opkomen voor hun rechten. Er waren momenten in mijn leven dat ik een zwakke positie had en gemarginaliseerd was, maar ik heb een kans gevonden om voor mijn rechten op te komen. Ik heb toen besloten dat ik dat ook voor andere vrouwen wilde doen die in een zelfde soort positie zitten. De vrouwen in mijn land moeten beschermd worden, en ze moeten zich veilig kunnen voelen.

Van 25 november tot 10 december doet PAX mee met de internationale campagne 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, een moment om in actie te komen om geweld tegen meisjes en vrouwen te stoppen. 

Lees meer over het werk van PAX op het gebied van Gender, Vrede en Veiligheid.

Interview door Myrthe Toppen, programmamedewerker Irak bij PAX.
Alle foto's zijn gemaakt tijdens een workshop van de 'Iraqi Women Network'.


12/06/2017 10:00 AM
De status van Jeruzalem

"De erkenning van Trump gaat echter over meer dan Jeruzalem. Want de tweestatenoplossing zelf lijkt op het spel te staan, net als de rol van de Verenigde Staten in wat nog over is van het vredesproces. Daarmee is de Europese Unie de enige internationale speler die nog wat kan betekenen."

Dat schrijft Pieter Dronkers, programmaleider Israël en Palestina bij PAX en op dit moment op bezoek in Israël en de Palestijnse gebieden.

Ook onze partners laten internationaal van zich horen. De Israëlische Policy Working Group, een Israëlische partner van PAX onder voorzitterschap van oud-diplomaat Ilan Baruch schreef een brief aan Donald Trumps onderhandelaar Jason Greenblatt; een brief die volledig werd geplaatst in de Israëlische krant Haaretz. Onze Palestijnse partner, Walid Salem schreef eveneens een kort artikel voor een Russische webkrant waarin hij een verbazingwekkende veerkracht toont. Voor de partners aan beide kanten geldt dat het opgeven van een rechtvaardige twee staten oplossing geen optie is. 


12/04/2017 10:00 AM
Stop de bommen op burgers in Ghouta

Met dagelijks tientallen luchtaanvallen, waaronder aanvallen met verboden clusterbommen en chemische substanties, zijn sinds 14 november al 195 mensen gedood en honderden verwond. Hoewel vorige week een staakt-het-vuren werd aangekondigd, heeft dit slechts 2 dagen stand gehouden en worden de burgers nu opnieuw geteisterd door bombardementen.

“Niets is zo erg als vergeten worden” meldde Jan Gruiters, directeur van PAX, vorige week op Twitter. Volgens Gruiters mogen we de burgers in Ghouta niet vergeten. PAX roept daarom op om het geweld tegen de burgers te staken en ze te beschermen. De actie die vandaag start heeft als doel om de Nederlandse politiek bewust te maken van de situatie waarin burgers gevangen zitten in Ghouta. Dat is een eerste stap in het verbeteren van hun omstandigheden.

Wat is de situatie in ten oosten van Damascus? De regio wordt aangeduid als de Oostelijke Ghouta, het gebied waar in augustus 2013 de eerste chemische gifgasaanval plaatsvond. Het is een stedelijk gebied dat aan de oostkant van Damascus ligt en minder dan tien kilometer van het centrum verwijderd is. Meer dan 400.000 mensen - waaronder ruim 95.000 kinderen - in het gebied zijn in levensgevaar. Ze worden al sinds 2013 belegerd, uitgehongerd en gebombardeerd door het Syrische leger en loyale milities. De belegering is totaal. Dit betekent dat het gebied is afgesloten van de buitenwereld. Aan alles is een gebrek. Mensen zijn afhankelijk van wat er bij de checkpoints wordt doorgelaten of wat smokkelaars naar binnen loodsen. Af en toe wordt een VN-konvooi met hulpgoederen toegelaten, maar dat biedt dan slechts voedsel voor een klein deel van de bevolking voor enkele weken. Medicijnen en medische apparatuur worden vrijwel altijd door het Syrische leger verwijderd uit de konvooien.

Kom in actie!
Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden moeten bestraft worden. Maar eerst moeten de burgers beschermd worden en moeten de bombardementen stoppen. Voedsel en medicijnen moeten worden toegelaten en diegenen die specialistische medische hulp nodig hebben moeten geëvacueerd worden. PAX roept daarom de Tweede Kamer op de bondgenoten van het regime van Assad aan te spreken en de burgers van Ghouta te beschermen in plaats van te bombarderen. Meedoen kan via de actiepagina [deze actie is afgelopen - red].

Belegeringen als strategie
Het Syrische leger probeert de stedelijke gebieden die onder controle staan van de oppositie en gewapende groepen tot overgave te dwingen door ze te belegeren. Op de website Siege Watch van PAX en The Syria Institute kun je zien welke gebieden er nog meer belegerd worden. Dagelijks vinden tientallen luchtaanvallen plaats, inclusief bombardementen met clusterbommen en chemische substanties, vaak op burgerdoelen als ziekenhuizen en scholen. Sinds november zijn er bij aanvallen al 150 burgers omgekomen. Bij aanvallen in bevolkte gebieden is 90% van de slachtoffers burger.


12/04/2017 10:00 AM
Zware vervuiling door conflict Irak maakte burgers bezorgd over de toekomst

Oliebronnen die maandenlang branden resulteerden in een zwartgeblakerd landschap, terwijl lekkende oliebronnen op andere plekken landbouwgrond en rivieren vervuilde. Het rapport toont verder een sterke toename van zogenaamde pop-up olieraffinaderijtjes, waar burgers zelf ruwe aardolie verwerken. In totaal identificeerde PAX meer dan 1600 van zulke raffinaderijtjes op 20 verschillende locaties in Noord-Irak

Onderdeel van het onderzoek was een survey in Qayyarah, waar tientallen oliebronnen acht maanden lang zwarte rookwolken uitspuugde en het roet de omgeving in tientallen kilometers met zwarte laag bedekte. Burgers in het stadje sprake hun bezorgdheid over de lang-termijn gevolgen van blootstelling aan de giftige rookwolken.  Nu het vuur gedoofd is verdwijnt ook de aandacht voor deze ecologische ramp, en de mogelijk gezondheidsrisico’s voor lokale gemeenschappen wiens drinkwater, landbouwgrond en vee is aangetast. De betrokken burgers roepen de Irakese overheid en de internationale gemeenschap op om de vervuiling snel op te ruimen en medische hulp te verlenen waar nodig.

 “Ons onderzoek laat de noodzaak zien voor blijvende steun aan gemeenschappen die worstelen met de vervuiling veroorzakt door giftige oorlogsresten.  Gezondheidsrisico’s door milieuvervuiling veroorzaakt in conflicten worden vaak onderschat en miskend in humanitair werk, maar hebben wel de potentie om acute en chronische gezondheidsproblemen te veroorzaken en verdienen daarom meer aandacht”, aldus Wim Zwijnenburg, Projectleider bij PAX en een van de auteurs van het rapport.

Wijdverspreide gevolgen
In de afgelopen drie jaar heeft PAX het conflict in Irak gemonitord middels openbronnen onderzoek en via hun lokale partners, VN en humanitaire organisaties, en zo data verzameld over mogelijke ‘hotspots’ van vervuiling. De bevindingen in het rapport tonen de wijdverspreide giftige gevolgen van conflict voor milieu en gezondheid van burgers. Grootschalige vernietiging van stedelijke gebieden, inclusief Mosul, heeft geleid tot miljoenen tonnen puin, dat vaak gemengd is met schadelijke stoffen zoals asbest en industrieel afval. Schade aan kritische infrastructuur zoals energie centrales en riolering hebben ook nadelige milieu gezondheidsrisico’s.

Ondersteuning hard nodig
PAX roept op tot meer dataverzameling, deling en monitoring wat moet leiden tot efficiënte humanitaire hulpverlening dat ook de gevaren van giftige oorlogsresten aanpakt. Staten en relevante internationale organisaties moeten meer ondersteuning bieden aan de Irakse overheid en gemeenschappen middels financiële hulp, expertise en praktische ondersteuning om zo de milieu gezondheidsrisco’s te minimaliseren en op te lossen.

“Het milieu is vaak het stille slachtoffer in elke conflict, maar we weten dat lang-termijn herstel en vredesopbouw ook afhankelijk is van ondernemen van direct actie om milieu schade te herstellen. Het milieu moet vooraan en in het centrum van herstelwerkzaamheden staan”, zegt Erik Solheim, het hoof van het VN Milieuprogramma als reactie op het PAX onderzoek.

VN bijeenkomst in Nairobi
De lancering van het rapport vindt plaats in Nairobi tijdens het VN Environmental Assembly, waar VN lidstaten werken aan een nieuwe resolutie over conflict vervuiling in gebieden die zijn aangetast door gewapend conflict. Een sterke resolutie zal de roep versterken van Staten die te maken hebben met deze problemen als gevolg van conflict en zal moeten leiden tot de noodzakelijke ondersteuning om de gevolgen van giftige oorlogsresten aan te pakken. PAX is lid van het Toxic Remnants of War Network, en is namens het netwerk actief in Nairobi bij de onderhandelingen over de resolutie.

Download Living under a black sky

Voor meer informatie over de wijdverspreide problematiek van vervuiling in conflicten, zie ook de onderzoek blogs van een van de auteurs van het rapport op de Bellingcat website.


11/23/2017 10:00 AM
VN vervolgt in 2018 gesprekken over regulering killer robots

Vorige week vonden voor het eerst bij de VN officiële expertbijeenkomsten over killer robots plaats.  Winst is dat nu 22 staten oproepen tot een verbod. Bovenal werd tijdens de gesprekken in Genève duidelijk dat het belang van menselijke controle over het gebruik van geweld breed wordt gedeeld. Maar omdat binnen de Conventie over bepaalde Conventionele Wapens (CCW), waar de gesprekken over killer robots plaatsvinden, er op basis van consensus wordt gewerkt, kan een kleine groep landen vooruitgang vertragen of blokkeren. Onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Rusland zien niets in regulering, laat staan een verbod.

Beslissingen over leven en dood

PAX, medeoprichter van de internationale campagne Stop Killer Robots, roept staten op om in 2018 concrete stappen te nemen. Miriam Struyk van PAX: “Allereerst moeten er werkdefinities opgesteld worden: wanneer is een wapen een killer robot? Ook is het essentieel om te bepalen waar betekenisvolle menselijke controle op moet zijn, wat die controle precies inhoudt en hoe deze te garanderen valt. PAX hoopt ten zeerste dat de discussies volgend jaar de weg vrij zal maken voor het begin van onderhandelingen over een juridisch bindend instrument in 2019, dat wapensystemen zonder betekenisvolle menselijke controle over het selecteren en aanvallen van doelen verbiedt.”