Vredesorganisatie PAX - Nieuwsberichten

Vredesorganisatie PAX: Nieuwsberichten

06/11/2018 08:00 AM
ICAN 5-stappen plan voor volgende stap Noord Korea

Analisten zijn echter teleurgesteld in de verklaring. Ze vinden hem vaag. Specifieke details ontbreken. Toch is het nog te vroeg om te voorspellen welke uitwerking de verklaring gaat hebben. Deze kán een belangrijke stap zijn richting de nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland.

De Internationale Campagne voor de afschaffing van Nucleaire wapens (ICAN) heeft concrete aanbevelingen voor Trump en Kim Jong-un om de nucleaire ontwapening ook echt te realiseren zoals het ondertekenen van het internationale VN-Kernwapenverbod.

Vijfstappenplan voor Koreaanse schiereiland
Als de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders echt willen dat de top in Singapore meer doet dan alleen de aandacht van de wereld trekken, moeten ze bovendien met een lange termijnplan voor echte en duurzame vrede komen. Beatrice Fihn, directrice van ICAN, presenteert in Singapore een nieuw vijfstappenplan (‘Roadmap’) voor het Koreaanse schiereiland. Deze roadmap is tevens een signaal aan alle wereldleiders dat ze in actie kunnen en moeten komen om een wereld zonder kernwapens te realiseren.

Denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland is mogelijk en kan worden bereikt door het volgen van vijf stappen:

1.     Recognize | Erken het nucleaire risico en de onacceptabele humanitaire gevolgen van het gebruik van nucleaire wapens
2.     Reject | Wijs kernwapens af door het VN-kernwapenverbod te tekenen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)
3.     Remove | Verwijder Noord-Koreaanse kernwapens met een verifieerbaar en onomkeerbaar programma
4.     Ratify | Raticifeer het alomvattende kernwapenverdrag (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)
5.     Rejoin | Word weer lid van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) en onderdeel van de wereldgemeenschap

Download hier het volledig uitgewerkte vijfstappenplan van ICAN. Volg Beatrice Fihn van ICAN live in Singapore via Facebook en de live-pagina op de website van ICAN.

Zie ook blog van PAX Algemeen Directeur Jan Gruiters


06/10/2018 08:00 AM
Belgische bank KBC sluit kernwapenproducenten uit

PAX feliciteert KBC met deze belangrijke beslissing. Selma van Oostwaard, programmamedewerker nucleaire ontwapening bij PAX: "KBC erkent met deze beslissing dat bedrijven die zich nog altijd met kernwapens inlaten, geen acceptabele investering zijn."

KBC zet met het nieuwe beleid een sterk voorbeeld voor andere financiële instellingen, juist ook uit landen als België, die het VN-kernwapenverbod nog niet hebben getekend. Eerder dit jaar besloot ook Nederlands grootste pensioenfonds ABP alle investeringen in kernwapenproducenten te beëindigen, en breidde het Noorse overheidspensioenfonds (het op een na grootste pensioenfonds wereldwijd), de lijst met uitgesloten kernwapenbedrijven flink uit.

Samen met het Don't Bank on the Bomb team van PAX voerden Belgische ICAN campaigners jarenlang actie om KBC op te roepen alle kernwapenproducenten uit te sluiten. Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen): "Dit is het VN-kernwapenverbod in actie. In nauwelijks 11 maanden tijd bereikte het verbodsverdrag al meer concrete resultaten dan decennia van ingedommelde Belgische kernwapendiplomatie." Pieter Teirlinck (Vrede vzw) van de Belgische Coalitie Tegen Kernwapens voegt daaraan toe: "Nu is het aan andere Belgische banken en de Belgische regering om een even duidelijk standpunt over kernwapens in te nemen als KBC".

KBC maakt nog wel een uitzondering voor bepaalde vormen van investeringen. In de toekomst zou het beleid daarom verder versterkt moeten worden, om te zorgen dat er helemaal geen geld meer naar producenten van kernwapens kan gaan.

Zie ook dossier Kernwapens.


06/05/2018 08:00 AM
Unieke kans Uniper om bloedkolen aan te pakken

Dat is de belangrijkste boodschap die PAX zal afgeven tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Uniper in het Duitse Essen. PAX campagneleider Wouter Kolk: “Uniper kan een koploper worden door een helder signaal af te geven aan hun Colombiaanse kolenleveranciers: Start een verzoeningsdialoog met de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.”

Uniper is één van de Europese bedrijven die steenkool uit Colombia gebruikt als brandstof voor meerdere energiecentrales. In Nederland bezit Uniper (voorheen bekend als EoN) een kolencentrale op de Maasvlakte. Het gebied waar Uniper steenkool vandaan haalt, wordt al decennia geteisterd door paramilitair geweld en ontheemding van boeren. Tussen 1996 en 2006 werden 3100 mensen vermoord en 55 duizend boeren van hun land verdreven. In de afgelopen jaren, zo blijkt uit onderzoek van PAX, zijn de moordaanslagen en bedreigingen weer toegenomen.

Positieve ontwikkelingen
Slachtoffers van het geweld wachten tot op de dag van vandaag op erkenning en compensatie. Het afgelopen jaar zijn er echter meerdere positieve ontwikkelingen. Als teken van goede wil heeft één van de mijnbedrijven, het Zwitserse Prodeco/Glencore een herdenkingsbijeenkomst van een slachting in een dorp in het mijnbouwgebied bijgewoond.

Uniper’s concurrent Nuon-Vattenfall deed onderzoek naar de mensenrechtensituatie in het mijnbouwgebied en verlangt van mijnbedrijven dat ze een directe dialoog aangaan met slachtoffers van mensenrechtenschendingen uit het verleden. Dat moet nu door de mijnbouwbedrijven worden omgezet in concrete actie. Vanuit de Nederlandse Tweede Kamer kwam er recent ook een helder signaal. Een motie van GroenLinks die een ruime meerderheid kreeg en werd overgenomen door de regering roept andere energiebedrijven op het goede voorbeeld van Nuon-Vattenfall te volgen.

Wat gaat Uniper doen?
De bal ligt nu dus bij energiebedrijven als Uniper. Wouter Kolk: “Vraag is nu of Uniper de moed heeft om echte ingrijpende maatregelen te nemen en zich schaart bij de voorlopers in het veld van Europese energiemaatschappijen die iets aan bloedkolen willen doen.”

Zie ook het dossier Stop Bloedkolen


05/30/2018 08:00 AM
Het einde van de belegeringen in Syrië

Helaas zijn de belegeringen niet via de diplomatieke weg beëindigd. De regering van president Assad heeft haar strategie van overgave of uithongering tot het bittere einde volgehouden. De meeste belegeringen eindigden in een bloedig offensief waarbij alles met de grond toe gelijkgemaakt werd en mensen massaal weggevoerd werden. Jaren van bombardementen, uithongering en psychologische oorlogsvoering waren hieraan voorafgegaan.

Na Ghouta
De grootste belegerde enclave in Syrië, oostelijk Ghouta, gaf zich in april over. Daarna werd de druk op de overige belegerde gebieden opgevoerd. Dat leidde er toe dat de zuidelijke buitenwijken van Damascus en enclaves ten noorden van Homs hun verzet moesten staken. Tienduizenden mensen zijn gedwongen verplaatst naar plaatsen waar al veel ontheemden zijn. 

Hoge kosten
Er is een onwaarschijnlijk hoge prijs betaald nu de belegeringen ten einde zijn. Degenen die verplaatst zijn, degenen die achtergebleven zijn en degenen die gevangengenomen zijn, hebben allemaal met nieuwe dreigingen te maken. Datgene wat de samenleving in Syrië bij elkaar hield, is kapotgemaakt. In het noorden van Syrië puilen de kampen waar ontheemden opgevangen worden uit en zijn er allerlei gewapende groepen actief. Een explosieve combinatie. 

Laatste Siege Watch rapport
In juni brengen we het laatste rapport uit. Siege Watch 10 monitort de ontwikkeling van de belegeringen van februari tot en met eind april. Deel 1 van dat rapport gaat over oostelijk Ghouta en deel 2 over zuidelijk Damascus, noordelijk Homs en andere gebieden. Tenslotte brengen we een afsluitend rapport uit met trends en analyseren we wat de belegeringen nu betekend hebben in de oorlog.

Solidair met de slachtoffers
Sinds 2013 heeft PAX via de Siege Watch rapporten de aandacht gevestigd op uithongering en andere mensenrechtenschendingen. Er is nauwkeurig gedocumenteerd hoe de diverse partijen, inclusief de anti-ISIS coalitie, omgingen met de tactiek van belegeringen. We zijn bezorgd dat het falen van de internationale gemeenschap om politieke druk uit te oefenen een gevaarlijk precedent heeft geschapen. Burgers zijn niet beschermd en hulp kon hen vaak niet bereiken. We roepen de internationale gemeenschap daarom op om solidair te zijn met de slachtoffers van oorlogsmisdaden en om prioriteit te geven aan overgangsrechtspraak. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden moeten ter verantwoording worden geroepen. 


05/29/2018 08:00 AM
10 jaar, 10 successen tegen clusterbommen

10 jaar, 10 successen

  1. 120 landen hebben zich bij de Conventie aangesloten. Geen van die landen heeft sindsdien clustermunitie gebruikt.
  2. Ook de meeste andere landen gebruiken geen clusterbommen meer, ook al hebben ze zich niet aangesloten bij het verdrag.
  3. 18 landen produceerden voorheen clusterbommen, maar zijn daarmee gestopt sinds ze lid zijn geworden van de Conventie. Ook in bijvoorbeeld Argentinië en de Verenigde Staten vindt in de praktijk geen productie meer plaats, ook al zijn deze landen geen lid van de Conventie.
  4. Tot en met 2016 werden in totaal meer dan 535.000 submunities die gebieden over de hele wereld onveilig maakten, gevonden en vernietigd.
  5. Ook werd tenminste 425 vierkante kilometer aan land vrijgemaakt van clustermunitie, waardoor boeren het weer veilig kunnen bewerken en kinderen er kunnen spelen.
  6. Zeven landen hebben alle gebieden, die vervuild waren met resten van clustermunitie in hun land, opgeruimd sinds ze lid werden van de Conventie.
  7. Het vrijmaken van land van clustermunitie is erg duur en arbeidsintensief. In 2016 gaven internationale donoren ruim 564 miljoen dollar aan hulpgelden voor het ruimen van mijnen en clustermunitieresten. Deze hulp is cruciaal voor de, vaak arme, landen die het meest lijden onder achtergebleven clusterbommen.
  8. De landen die lid zijn van het verdrag vernietigden samen 97% van alle clusterbommen die zij in bezit hadden. Zo werden in totaal bijna 1,4 miljoen clusterbommen en meer dan 175 miljoen submunities vernietigd.
  9. Tenminste 88 banken, pensioenfondsen en verzekeraars van over de hele wereld investeren helemaal niet meer in bedrijven die clustermunitie produceren of hebben hun investeringen beperkt.
  10. Sinds 2010 hebben zeker 5 bedrijven die eerder clustermunitie produceerden, gezegd daarmee te zullen stoppen. Hieronder zijn ook bedrijven uit landen die geen lid zijn van het verdrag.

Wat is een clusterbom?
Een clusterbom is een bom die een groot aantal kleinere bommen bevat, zogeheten submunities. Wanneer een clusterbom wordt gebruikt, gaat de bom in de lucht open en verspreid dan tientallen of zelfs honderden submunities over een gebied tot meerdere voetbalvelden groot. Iedereen die in dat gebied is, of het nu militairen en burgers zijn, loopt groot risico gedood te worden of ernstig gewond te raken. Bovendien ontploffen de submunities vaak niet zoals bedoeld, waardoor ze als landmijnen blijven liggen.
Submunities blijven daardoor een dodelijk gevaar voor iedereen in het gebied, zelfs tientallen jaren nadat de aanval heeft plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat de meeste slachtoffers van clustermunitie burgers zijn. In 2016 was 98% van de slachtoffers van clusterbommen burger. Deze inhumane gevolgen van het gebruik van clusterbommen vormden de aanleiding voor staten om de wapens te verbieden.

Hoe werden ze verbannen?
De Clustermunitieconventie was het resultaat van jarenlang actievoeren door ngo's en diplomatiek werk door een groot aantal landen. Samen waren zij in staat de aandacht te verschuiven naar de langetermijngevolgen van het gebruik van clustermunitie voor burgers.

Maar ze worden toch nog gebruikt?
Sommige landen gaan echter door met het gebruik van clustermunitie en ieder jaar veroorzaken clusterbommen nog altijd honderden slachtoffers. Ook het vrijmaken van clustermunitieresten van grote delen van landen als Laos, Afghanistan en Syrië vereist nog veel werk.

Het werkt!
Toch heeft de Conventie een grote impact gehad door ervoor te zorgen dat bijna alle landen clustermunitie hebben afgezworen en dat er hulp gaat naar de landen die dat nodig hebben om overgebleven bommen en submunities op te ruimen. Het verdrag werkt dus! Het laat ook zien hoe met nieuwe verdragen andere wapens, zoals nucleaire wapens, verboden kunnen worden.

Lees meer over het werk van PAX op het gebied van clustermunitie.


05/28/2018 08:00 AM
Wereldraad van Kerken viert jubileum met Walk of Peace

De Amsterdamse Raad van Kerken en de Amsterdamse Diakonie hebben hard gewerkt om een bijzondere wandeling door de binnenstad te maken die geschiedenis en actualiteit met elkaar verbindt. Deelnemers krijgen een beeld van het verzet tegen onrecht en de inzet voor recht en vrede, nu en in het verleden.

Tijdens de wandeling door de Oostelijke Binnenstad zal er worden gestopt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant'Egidio (Mozes en Aäronkerk), Armeense Kerk en het Goodwillcentrum Leger des Heils/Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, daar ontvangen of geven de deelnemers iets.

Als deelnemende organisatie onderstreept PAX, samen met de Wereldraad van Kerken, het belang van voortdurende inzet van de kerken wereldwijd voor vrede en recht, maar ook de bezinning op het eigen handelen.

Je kunt je voor deze Walk of Peace aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com. Na de Walk of Peace is er om 16.00 uur een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met o.a. dr. Agnes Abuom, voorzitter van de Wereldraad van Kerken.

Download the flyer Walk of Peace 23 augustus 2018


05/24/2018 08:00 AM
Geen boycot van Israël, wel kritisch op nederzettingenbeleid

PAX werkt intensief samen met zowel Palestijnse als Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties. Wel roept PAX op tot de beëindiging van de bezetting en is zeer kritisch over de nederzettingenpolitiek van Israël. Lees een uitgebreide reactie op onze Engelstalige website. 

 


05/24/2018 08:00 AM
Journalist en activist Wael Abbas in Cairo opgepakt

Vrijdag werd bekend dat hij 15 dagen in voorarrest moet blijven. De aanklacht is ernstig, hij zou lid zijn van een terroristische organisatie en misinformatie verspreiden. Evert-Jan Grit, Midden-Oosten expert bij PAX kent Wael al ruim tien jaar. Hij zegt: “Ik geloof niets van de aantijgingen en ik ben erg bang dat hij gemarteld wordt. Zijn familie en advocaat weten niet eens waar hij zich nu bevindt. Daarom zou ik graag willen dat er internationaal veel aandacht komt voor hem.”

Abbas’ arrestatie staat niet op zich. Er zijn de afgelopen dagen duizenden mensen opgepakt, omdat ze zich kritisch tegenover de regering hadden uitgelaten. Ook zijn veel websites door de Egyptische overheid geblokkeerd. De vrienden van Wael Abbas hebben een petitie gestart waarin ze de autoriteiten vragen opheldering te geven over de zaak. 


05/24/2018 08:00 AM
Stemmen over de vrede in Colombia

De peilingen tonen dat het land nog steeds tot op het bot verdeeld is. In 2016 stemde een nipte meerderheid van de bevolking in een referendum tegen het vredesakkoord, dat in aangepaste vorm later alsnog door het congres werd geloodst. Kandidaat Ivan Duque – beschermeling van rechts-conservatieve ex-president Uribe en fel criticus van het vredesakkoord – lijkt de meeste kans op de overwinning te maken, op de voet gevolgd door Gustavo Petro, de linkse ex-burgemeester van Bogotá die het vredesakkoord zegt te willen verdedigen.

Vrede dreigt te ontglippen
Ondertussen is het anderhalf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord duidelijk dat het niet goed gaat met de uitvoering ervan. De vrede dreigt Colombia te ontglippen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is dat de officiële vredesprogramma’s door de regering Santos tergend langzaam ten uitvoer worden gebracht. Ex-strijders van de FARC ontvangen maar mondjesmaat begeleiding om een nieuw bestaan op te bouwen in de maatschappij, burgers uit voormalige conflictgebieden zien dat de politie en ordetroepen hen niet kunnen beschermen tegen nieuwe gewapende groepen en maffia’s met belangen in de drugshandel en illegale goudmijnbouw. Een relatief klein maar groeiend aantal ex-leden van de FARC weigeren om de wapens neer te leggen.

Zo hebben in het departement Cauca in het zuidwesten van het land maar liefst 8 oude en nieuwe gewapende groepen de plaats van de gedemobiliseerde FARC overgenomen, en in de provincie Meta in het oosten van Colombia heeft een dissidente FARC-groep enkele dagen geleden tientallen burgers van hun land verjaagd. In heel het land worden sociale leiders bedreigd en zelfs vermoord.

Nog veel te doen
Het vredesakkoord getekend in 2016 in Colombia is een enorme stap vooruit. Maar het blijft een land waar de overheid in grote gebieden totaal afwezig is, met extreme ongelijkheid, armoede en onveiligheid tot gevolg. Om deze situatie wezenlijk te veranderen, moeten ook de meer diepgaande hervormingen zoals deze in het vredesakkoord werden afgesproken, worden uitgevoerd. Maar de politieke elite van het land heeft hier tot op heden nog geen enkele interesse voor getoond. Afspraken over toegang van land voor arme boeren, het centraal stellen van de slachtoffers in het vinden van waarheid en gerechtigheid worden niet nageleefd. Zo heeft bijvoorbeeld het bureau voor het vinden van vermisten personen tijdens de oorlog nog steeds geen staf en middelen om haar werk uit te voeren.

"Laat ons niet in de steek"
Wat de vrede in Colombia nodig heeft is dat de uitvoering van het vredesakkoord met enorme ambitie ter hand wordt genomen. In een online-campagne hebben leiders van door PAX gesteunde slachtofferorganisaties de presidentskandidaten in heldere bewoording laten weten: “wie er ook mag winnen, laat ons niet in de steek, voer het akkoord uit, laat de vrede niet ontglippen.”

 


05/23/2018 08:00 AM
PAX Vieren voor Vredesweek 2018 nu beschikbaar

Aan de hand van het oecumenisch bijbelleesrooster van die beide zondagen reiken we gebeden, liederen, een beeldmeditatie en een nieuwe psalm aan.

Een centrale tekst komt uit het Marcus evangelie, hoofdstuk 9, vers 24  ‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.’ Het is een uitroep van een radeloze vader die het beste wil voor zijn zoon en zich niet begrepen voelt door de apostelen. Zowel Bram Grandia als Christianne Karrer nemen deze tekst als uitgang voor hun bijdragen. Daarnaast worden de lezingen uit de Jakobus brieven nog nader uitgelegd.

Er is weer een nieuwe psalm ‘God van mensen dichtbij’ geschreven door Enis Odaci van de stichting Humanislam die het thema ook mooi verbindt met ‘generaties voor vrede’. Ook de gebeden, liederen, beeldmeditatie en ideeën voor een kinderviering zijn afgestemd op de thematiek van de Vredesweek.

PAX Vieren wil behulpzaam zijn om met elkaar in gesprek te raken voor vieringen in de Vredesweek. En wil enkele praktische suggesties geven hoe je met mensen uit diverse culturen aan de slag kunt gaan. Moge PAX Vieren jou inspireren.

Download PAX Vieren, lees het magazine online, of bestel het magazine in de webshop.

Afbeeldingen en losse onderdelen zoals liederen en gebeden uit PAX Vieren kun je hier downloaden.

Gedicht Zoveel te zingen
Kyrië gebed
Lied Hoe zou dat zijn
Gebeden voor de Vredesweek
Gebed Thomas Merton Heer mijn God

Erratum
PAX Vieren wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch zijn er dit jaar in het hoofdartikel van Klaas Touwen op pag 13 onderaan de laatste twee regels weggevallen. In de digitale versie vind je de volledige tekst.