Ανοικτή Διακυβέρνηση

OpenGov.gr

08/16/2017 02:15 PM
Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις
Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις

08/07/2017 04:29 PM
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

08/07/2017 03:15 PM
ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

08/04/2017 12:08 PM
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

08/02/2017 05:15 PM
Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

07/21/2017 10:00 AM
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

07/20/2017 06:01 PM
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΚαταληκτική ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2017, 15:00Νέα καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2017, 15:00Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώΓια να δείτε το Υπόδειγμα της Αίτησης για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώΓια να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

07/11/2017 08:35 PM
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

07/11/2017 01:37 PM
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών

07/07/2017 11:11 AM
Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες