Ανοικτή Διακυβέρνηση

OpenGov.gr

12/07/2017 01:09 PM
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

12/04/2017 11:32 AM
Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

12/01/2017 05:53 PM
Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις
Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις

12/01/2017 02:20 PM
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11/30/2017 12:58 PM
Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις
Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις

11/27/2017 02:04 PM
Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας
Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας

11/17/2017 03:32 PM
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών

11/13/2017 02:22 PM
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

11/09/2017 11:53 AM
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

11/06/2017 02:00 PM
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005