Vegrapport(Sortert etter veg)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Karmsund bru, på strekningen Haugesund lufthavn - Haugesund (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.10.2017 06:00 Gjelder til: 29.12.2017 21:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Førrestjørna - Aksdal, på strekningen Haugesund - Røldal (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2017 21:00 Gjelder til: 01.12.2017 06:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Førretunnelen, på strekningen Haugesund - Røldal (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.11.2017 20:00 Gjelder til: 25.11.2017 06:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Frakkagjerd - Aksdal, på strekningen Haugesund - Røldal (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.11.2017 21:00 Gjelder til: 18.11.2017 06:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Frette - Bakka, på strekningen Haugesund - Røldal (Hordaland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.11.2017 12:15 Gjelder til: 24.11.2017 16:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Sævareid - Rafdalsneset, forbindelsesveg, på strekningen Sævareid - Krokstød (Hordaland)
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 11.11.2017 16:54

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Seljestad, på strekningen Seljestad - Håradalen (Hordaland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 16.11.2017 07:00 Gjelder til: 24.11.2017 17:30

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Vågslidtunnelen - Liamyrane bom, på strekningen Haukelifjell (Hordaland/Telemark)
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 17.11.2017 10:17

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Morgedal - Mostøylkrysset, på strekningen Haukeli - Seljord (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.11.2017 07:00 Gjelder til: 01.04.2018 00:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Seljordkrysset, på strekningen Seljord - Notodden (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2017 12:41

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Grunne bru, på strekningen Seljord - Notodden (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 07:00 Gjelder til: 30.11.2017 18:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Løkslid bru, på strekningen Seljord - Notodden (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2017 07:00 Gjelder til: 27.11.2017 20:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Moane, på strekningen Meheia - Kongsberg (Korpmoen) (Buskerud)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.08.2017 07:00 Gjelder til: 30.01.2018 23:00

17/11/2017 06:39 PM
Ev 134 Moane - Saggrenda, på strekningen Notodden - Kongsberg (Buskerud)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.10.2017 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 21:00