Vegrapport(Sortert etter veg)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Norheim, på strekningen Haugesund lufthavn - Haugesund (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.09.2017 10:16 Gjelder til: 28.09.2017 16:00

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Skre - Førre, på strekningen Haugesund - Røldal (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.09.2017 21:00 Gjelder til: 13.10.2017 06:00

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Førrestjørna - Aksdal, på strekningen Haugesund - Røldal (Rogaland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2017 21:00 Gjelder til: 01.12.2017 06:00

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Seljestadtunnelen, på strekningen Seljestad - Håradalen (Hordaland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.10.2017 08:00 Gjelder til: 27.10.2017 19:00

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Seljordkrysset, på strekningen Seljord - Notodden (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2017 12:41

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Moane, på strekningen Meheia - Kongsberg (Korpmoen) (Buskerud)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.08.2017 07:00 Gjelder til: 30.01.2018 23:00

23/09/2017 05:47 AM
Ev 134 Diseplass - Basserudåsen, på strekningen Kongsberg - Drammen (Buskerud)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter og stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.02.2017 09:00 Gjelder til: 03.11.2017 06:00