Vegrapport(Sortert etter veg)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

16/07/2018 12:53 PM
Ev 134 Viskjer, på strekningen Haugesund - Røldal (Hordaland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00

16/07/2018 12:53 PM
Ev 134 Moskeid - Oftekrysset, på strekningen Haukeli - Seljord (Telemark)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00

16/07/2018 12:53 PM
Ev 134 Moskeid - Nordskog, på strekningen Haukeli - Seljord (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.03.2018 12:00 Gjelder til: 01.10.2018 13:59

16/07/2018 12:53 PM
Ev 134 Strømsåstunnelen, på strekningen Strømsåstunnelen, i retning mot øst (Buskerud)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 16.07.2018 11:27